Header-wide-en

News

News | Zaproszenie na wizytę studyjną w Czechach (Uniwersytet J.E. Purkynego) z zakresu nanotechnologii i nowowczesnych materiałów.

Tile-100

TRANS³Net.visit – wizyta studyjna na temat innowacji w badaniach materiałowych Serdecznie zapraszamy na kolejną wizytę studyjną w ramach projektu TRANS³Net. Odbędzie się ona 7 lutego br. w Ústí nad Łabą (Czechy) od 10:30 do 15:00. Tematyka wydarzenia dotyczyć będzie nanotechnologii i nowoczesnych materiałów. Biorący w nim udział naukowcy, przedstawiciele MŚP i promotorzy transferu technologii z Niemiec, Czech i Polski odwiedzą laboratoria różnych Wydziałów Uniwersytetu J.E. Purkyněgo. Ważną częścią spotkania będą rozmowy na temat aktualnych procesów innowacyjnych, potrzeb MŚP oraz możliwości współpracy w tym obszarze. Udział w wydarzeniu stanowi pomoc publiczną de minimis. Zgłoszenia należy przesyłać do 26 stycznia br. na adres poczty elektronicznej: maria.rosienkiewicz@pwr.edu.pl lub joanna.helman@pwr.edu.pl


Login


AIP registration
      1. Fill in form online.
      2. Print it
      3. Deliver to AIP
Logo

Search


Facebook

Contact

Wroclaw University of Technology, Academic Entrepreneurship Incubator

Address

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl