Header-left
Header-right

AIP

AIP | Władze

Tile-100

Pracami Inkubatora kieruje Dyrektor, zaakceptowany przez Senat i mianowany przez Rektora.

Organem doradczym, opiniującym, wspomagającym a także kontrolującym działania AIP jest Rada Nadzorująca oraz Rada Konsultacyjna powoływane przez Rektora.

 

 

 

 

 

Rada Nadzorująca:

PRof dr hab inż Andrzej Kucharski - przewodniczący RN AIP PWr

Aleksandra Mazur - Samorząd Studencki

dr hab  inż. Mateusz Dybkowski, prof. PWr - Wydział Elektryczny

prof dr hab inż Jacek Kaczmar, prof nadzw. PWr - Wydział Mechaniczny

dr inż Bartosz Kaźmierczak - Wydział Inżynierii i Środowiska

dr habinż Marek Kułażyński - Wydział Chemiczny

mgr inż Marek Sawicki - Doktorant

dr inż. Andrzej Sitka - Wydział Mechaniczno-Energetyczny

dr inż. Adam Świda - Wydział Informatyki i Zarządznia

dr habinż. Herbert Wirth prof PWr - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

 

Rada Konsultacyjna:

Bogdan Bawiec - Prezes Zarządu PUHiP ŚFUP SERVIS  Sp. z o.o.

Doc. dr inż. Marian Brol - Dyrektor Instytutu Organizacji i zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Prof dr hab. inz. Edward Chlebus - Prezes Zarządu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bolesław Cirkos - Wiceprezes Termall Energy

Tadeusz Chodorowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny W.P.B.P. Nr 2 WROBIS S.A.

dr inż. Piotr Kubiński - Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem Dozamel
Sp. z o.o.

dr inż. Krzysztof Miśkiewicz - Dyrektor - Polityka Energetyczna i Współpraca RWE Polska S.A.

Cezary Rutka - Przewodniczący Zespołu ds. Innowacyjności i Designu DRPiN, członek Zespołu Doradców Kanclerza Loży BCC

Edward Słoma - Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Zbigniew Stawiński - Prezes VKN Polska Sp. z o.o.

Prof. dr hab inż. Janusz Zaleski - Prezes WARR

Agata Zemska - Dolnośląski Urząd Marszałkowski Dep. Rozwoju Reg., Wydział Rozwoju Gospodarczego, Z-ca Dyrektora

Janusz Zaleski - Prezes Zarządu WARR


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl