Header-wide-en

News

News | Program VENTURES dla studentów, absolwentów i doktorantów - Fundacja Nauki Polskiej

Tile-100

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór do programu VENTURES, którego celem jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

 

Inicjatywa skierowana jest do najmłodszych naukowców: studentów przygotowujących prace magisterskie, absolwentów (zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych) oraz doktorantów.

 

W ramach programu finansowane innowacyjne projekty, których realizacja może trwać od roku do trzech lat, z zakresu wszystkich dziedzin nauki.

 

Finansowaniu podlegają:

- imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: dla studenta - 1 500 , dla absolwenta - 1 500 , dla doktoranta - 3 000 miesięcznie)

oraz

- grant badawczy w wys. do 35 tys. rocznie.

 

Termin składania wniosków upływa 31 października 2011 r.

 

Bliższe informacje i formularze aplikacyjne:

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/program_ventures

 

Program VENTURES finansowany jest w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Login


AIP registration
      1. Fill in form online.
      2. Print it
      3. Deliver to AIP
Logo

Search


Facebook

Contact

Wroclaw University of Technology, Academic Entrepreneurship Incubator

Address

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl