Header-left
Header-right

Preinkubacja

Preinkubacja | Opis preinkubacji

Dsc09047

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Fundacją MANUS świadczą usługę preinkubacji, która umożliwia młodym osobom wypróbowanie swoich pomysłów na biznes bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

 

Preinkubacja jest usługą edukacyjną świadczoną  na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych osób (głównie ze środowiska akademickiego), w szczególności koncentrującą się na pomocy osobom z pomysłami technologicznymi oraz technicznymi z wysoce innowacyjnych branż gospodarki.

 

Celem preinkubacji jest przygotowanie preinkubowanego do założenia i prowadzenia samodzielnego przedsiębiorstwa. Inkubator i Fundacja wspierają preinkubowanego na wszystkich polach jego działania w zakresie obejmującym:

rozliczenia formalno-prawne (umowy, rachunki, faktury), porady prawne, porady marketingowe, szkolenia merytoryczne, pomoc w znalezieniu warunków sprzętowych i lokalowych.

Usługa zapewnia kreowanie własnej marki preinkubowanego, zaś wizerunek Fundacji i Inkubatora umacnia jego pozycję przy kontaktach z klientami.

 

Preinkubowanym może być osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 30 roku życia, będąca studentem, doktorantem, absolwentem w okresie do lat 3 od ukończenia studiów lub pracownikiem Politechniki Wrocławskiej.


Czas preinkubacji wynosi do1 roku, z możliwością przedłużenia go maksymalniedo 24 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach.

 


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl