Header-wide-en

News

News | Kolejne środki unijne dla MŚP , JST, IOB, LGD w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Tile-100

Od dnia 30.01 do 23.02. 2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie projektów w konkursach :

•             Internacjonalizacja przedsiębiorstwkonkurs horyzontalny

•             Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WroF

 

SCHEMAT 1.4 B c

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

 

c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowychwdrażające plany rozwoju eksportu


Login


AIP registration
      1. Fill in form online.
      2. Print it
      3. Deliver to AIP
Logo

Search


Facebook

Contact

Wroclaw University of Technology, Academic Entrepreneurship Incubator

Address

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl