Header-left
Header-right

Klauzula Inf.

Klauzula Inf. | Klauzula Informacyjna

Tile-100

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej (AIP PWR)

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27.

Kontakt z administratorem możliwy jest przy pomocy formularza kontaktowego na stronie https://pwr.edu.pl/kontakt lub pisemnie na adres siedziby.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych na adres email: IOD@pwr.edu.pl.

2. Twoje dane otrzymujemy/zbieramy od Ciebie w związku z:

• zakładaniem konta użytkownika w serwisie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWr i z działaniami realizowanymi za jego pośrednictwem;

• wypełnianiem karty konsultacji w AIP PWr;

• wypełnianiem wniosku aplikacyjnego do AIP PWr;

• zapisami na wydarzenia organizowane przez AIP PWr.

3. Przetwarzamy Twoje dane dlatego, że jest to niezbędne do kontaktowania się z Tobą a ponadto do:

• utrzymania Twojego konta w serwisie AIP PWr oraz zapewnienia mu obsługi i rozwiązywania problemów;

• obsługi uczestnika AIP PWR, w tym rejestracji na warsztaty, szkolenia, indywidualne konsultacje, uczestnictwa w programach specjalnych Inkubatora, tworzenia ścieżek rozwoju;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą w związku ze świadczeniem usług informacyjnych i w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi przez dostępne kanały komunikacji - a w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Twoje dane przetwarzamy także w celu prowadzenia analiz statystycznych i przechowywania dla celów archiwizacyjnych.

4. Aby móc działać w powyższych celach zbieramy następujące dane osobowe:

adres email, imię, nazwisko, numer telefonu oraz danych o Twoim statusie jako przedsiębiorcy akademickiego (z uwzględnieniem czy jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem, absolwentem Uczelni).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych - nie będziesz mógł korzystać z oferty AIP PWr.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, tak jak i korzystanie z naszej pomocy.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. Twoja zgoda jest przesłanką przetwarzania danych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Informujemy Cię o Twoich prawach wynikających z RODO tj,:

• masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu Twoich danych jak i prawo do ich kopii oraz prawa: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu a także prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie;

• możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

• nie przetwarzamy Twych danych w sposób zautomatyzowany i nie używamy ich do profilowania.

6. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7. Przechowujemy Twoje dane osobowe bezterminowo.

Na podstawie ustaw m.in. o statystyce, archiwizacji i rachunkowości musimy je przetwarzać przez czas Twojego uczestnictwa w AIP PWr a także potem - przez okres podany w tych przepisach. Natomiast do celów marketingowych będziemy mogli użyć Twoich danych dopóty, dopóki nie zażądasz ograniczenia przetwarzania w takim celu lub nie cofniesz swojej zgody na przetwarzanie swoich danych. Nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed przedstawieniem nam Twojego żądania.

8. W razie otrzymania od nas wiadomości , której nie zamawiałeś albo jeśli nie życzysz sobie otrzymywania od nas dalszych wiadomości poinformuj nas o tym wysyłając e-mail lub skontaktuj się telefonicznie.

Także w razie gdybyś chciał skorzystać z Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz się do nas zwrócić:

• adres e-mail: inkubator@pwr.edu.pl

• nr tel. 71 320 4382


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl