Header-left
Header-right

Festiwal/Konkurs

Festiwal/Konkurs | IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Przedsiebiorczości Akademickiej

Fortuna

 

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie zostali uhonorowani podczas Gali IV Festiwalu Przedsiębiorczości Akademickiej w dniu 15 maja 2013 roku. Gala odbyła się w Politechnice Wroclawskiej w nowej sali senatu w bud. A1.

Kapituła Konkursu przyznała statuetki i określone w Regulaminie tytuły oraz wyróżnienia niżej wymienionym firmom i osobom:

Laureaci

 

1. W kategoriiFirma akademicka”statuetkę„Fortuna z rogiem obfitości”  i tytuł „Akademicki Lider Biznesu” przyznano firmie Politechniki Śląskiej „N-Ergia Sp. z o.o.”Firmę N-ERGIA Sp. z o.o. powołano w celu skutecznego wdrażania technologii opracowanych w wyniku realizacji prac naukowo-badawczych i rozwojowych prowadzonych w Politechnice Śląskiej. Trzon właścicielski oraz merytoryczny Spółki stanowią pracownicy naukowi Uczelnitwórcy oferowanych i zgłoszonych do ochrony technologii, a ich wykorzystanie w działalności Spółki regulowane jest odpowiednią umową licencyjną.

Działalność Spółki ma charakter usługowy zdefiniowany w czterech głównych obszarach:

 • 1. Redukcja emisji (głównie NOx) w energetyce oraz z procesów przemysłowych
 • 2. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej podaży energii
 • 3. Optymalizacja gospodarek energetycznych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odpadowej
 • 4. Pomiary środowiskowe emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych

2. W kategorii „Produkt innowacyjny”, statuetkę „Fortuna z rogiem obfitości”  i tytuł „Akademicki Lider Innowacji” przyznano firmie Akademickiego Inkubatora PrzedsiębiorczościPolitechniki Wrocławskiej„Accesto Sp. z o.o.”za produkt innowacyjny  „ serwis internetowy Quantor”. Serwis internetowy Quantor to pierwsza w Polsce kompleksowa porównywarka stacjonarnych kantorów wymiany walut. Serwis umożliwia porównanie aktualnych kursów walut z kilkuset punktów wymiany znajdujących się na terenie całego kraju. Innowację w serwisie Quantor należy postrzegać wielopłaszczyznowo. Produkt ten został stworzony z wizją o odpowiedzi na realne zapotrzebowanie i rozwiązanie problemów spotykanych w życiu codziennym wielu ludzi. Z myślą o dotarciu z przydatnym narzędziem do jak największego grona odbiorców, powstał model biznesowy uwzględniający bezpłatne korzystanie z produktu przez użytkowników końcowych. Quantor to praktyczne narzędzie pomocne w operacjach walutowych skutkujące oszczędnościami i wykorzystaniem nowych technologii. Kolejnym etapem rozwoju portalu będzie włączenie e-kantorow i internetowych platform walutowych.

3. W kategorii„Produkt innowacyjny”, statuetkę „Fortuna z rogiem obfitości” i tytuł „Akademicki Lider Innowacji” przyznano firmie z Zielonej Góry Sidus Sp. z o.o. za produkt innowacyjny Koparka do Bitcoina”.Firma zajmuje się projektowaniem urządzeń wbudowanych dla elektroniki użytkowej oraz przemysłowej.

Uzasadnienie

Największą siłą firmy jest bardzo doświadczony zespół, posiadający na swoim koncie przeszło 10 patentów. Całą swoją wartość opiera na szybkim projektowaniu i budowaniu urządzeń mikrokomputerowych z wykorzystaniem układów FPGA.

Jednym z takich urządzeń jest Koparka do Bitcoina – produkt

Koparka do Bitcoina  sprzedaży:

-prędkość400MHashy
-pobiera  25W ( ze względu na zastosowanie układu FPGA)
-zaimplementowany algorytm do Bitcoina (reprogramowalne)
- do prawidłowego funkcjonowanie potrzebne jest jedynie  podłączenie do gniazdka sieciowego  Internetu

4. W kategorii „Osoba wspierająca przedsiębiorczość akademicką”statuetkę „Apollo” przyznano Prezesowi Zarządu DOZAMEL SP. z o.o. – Zarządcy Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Pawłowi Kowalczewskiemu.DOZAMEL Sp. z o. o. świadczy usługi przemysłowe i pozaprzemysłowe dla firm zlokalizowanych na obszarze WPP i dla podmiotów spoza Parku. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Prezesa zostało  podpisane porozumienie o współpracy Inkubatora  Politechniki Wrocławskiej z  Parkiem Przemysłowym, które zaowocowało wspólnymi inicjatywami, wymianą doświadczeń i  informacji, a także wsparciem merytorycznym i infrastrukturalnym dla przedsiębiorców Inkubatora.

 

 

 

 

Wyróżnieni

 

1.Wyróżniono  firmę Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej „Ambilia Rafał Szymczak”za  produkt innowacyjny „portal bottlabel.com”  - platformę umożliwiającą zamawianie personalizowanych etykiet na butelki w kilku kategoriach.Personalizowane etykiety na butelki są łatwe i szybkie w samodzielnym oklejaniu znajdują bardzo wiele zastosowań u klientów indywidualnych jak również w przypadku dużych firm. Stworzenie internetowej platformy umożliwiającej personalizację etykiet wymagało zaawansowanych prac informatycznych i graficznych.

2. Wyróżniono firmę Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej „360Degrees Sp. z o.o.” za  produkt innowacyjny „Fresh display”.

Firma opiera swoją działalność na innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu muzyki i designu. Wyróżniony produkt pozwala na przechowywanie płyt muzycznych bezpośrednio na ścianie. Podstawą działania produktu są innowacyjne wkładki aktywne do płyty oraz wkładki bierne silnie przylegające do powierzchni ściany.

Firma posiada 3 zgłoszenia patentowe w UPRP oraz certyfikat CE przyznany na podstawie badań w akredytowanym laboratorium.

3. Wyróżniono firmę z Wrocławskiego Parku Technologicznego „Elektryczni.eu Sp. z o.o.” jako firmę innowacyjną. Firma działa w branży transportu elektrycznego, w zakresie fotowoltaiki oraz rozwiązań informatycznych.Firma realizuje wizję nowego, lepszego, ekologicznego i tańszego środka transportu. Inwestycje w nowe technologie, innowacyjność oraz ciągłe polepszanie jakości produktów umożliwiają firmie realizację przyjętej wizji.

Do sukcesów firmy można zaliczyć stworzenie 11 otwartych projektów fotowoltaicznych; testowanie dostawców skuterów; wdrożenie systemów PArkBike – pierwszych w Polsce boksów obsługiwanych przez UrbanCard oraz zaprojektowanie ecosystemu City Liberty czyli połączonego systemu transportowo-parkingowego obsługiwanego za pomocą aplikacji webowej oraz mobilnej (smartfon). 

 

 

 

 

 


Logowanie


Rejestracja do AIP
   1. Wypełnij formularz online.
   2. Wydrukuj go
   3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl