Header-left
Header-right

Projekty

Projekty | INTERREG IV C District +

District

Projekt District + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), realizowany jest w ramach programu Interreg IV C (Priorytet 1 - Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy).

 

Informacje na temat  Interreg IV C można odnaleść na stronach internetowych:

 

http://www.interreg4c.net    oraz     http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

 

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest jednym z programów realizowanych w ramach Celu 3 (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Głównym celem programu jest poprawa efektywności polityk regionalnych poprzez wykorzystanie procesu kapitalizacji polegającego na wykorzystywaniu dotychczasowych doświadczeń w określonych obszarach polityki regionalnej. Działania w ramach program mają charakter międzyregionalny i koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnieniu dobrych praktyk wypracowanych w danym obszarze politykiregionalnej.

Celem projektu DISTRICT + jest wsparcie transformacji regionów o tradycyjnej formie gospodarki w kierunku nowego modelu rozwoju, którego podstawą jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

 

Cele szczegółowe projektu:
Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
• Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów.

 

W projekcie DISTRICT + uczestniczy sześć regionów partnerskich:
• Toskania (Włochy)
• West Midlands (Wielka Brytania)
• Dolny Śląsk (Polska)
• Saksonia-Anhalt (Niemcy)
• Västra Götaland (Szwecja)
• Braszów (Rumunia)

 

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity budżet projektu: 3 375 000,00 euro
Wartość projektu dla Dolnego Śląska: 500 000, 00 euro
Wysokość dofinansowania z EFRR dla Dolnego Śląska: 425 000,00 euro
Wkład własny Dolnego Śląska do projektu: 75 000,00 euro

 

W ramach projektu przewiduje się realizację podprojektów, których podstawą będzie międzyregionalne partnerstwo nawiązane pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi rozwój innowacji w danym regionie.

Zatwierdzone podprojekty realizują zagadnienia:

• Finansowanie firm typu start-up i spin-off
• Inicjatywy wspierające wzmacnianie powiązania biznesu i nauki
• Strategie internacjonalizacji
• Inicjatywy klastrowe
• Inkubatory oraz Parki Technologiczne
• Eco-innowacje

 

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji Komitet Sterujący projektu District+ rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację podprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł sie subprojekt przygotowany przez partnerstwo, w skład którego wchodzi Politechnika Wrocławska Akademicki Inkubator Przedsiebiorczości - Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New UE Member States (EAST_INNO_TRANSFER). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

                


galeria


Logo_475


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl