Header-wide-en

News

News | IATI Monday Business Meeting 16 października 2017r.

Tile-100

W imieniu IATI zapraszamy startupy  na ósme spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) - „Zielone miasto”, które odbędzie się 16 października 2017 r. na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, budynek D-21 (pl. Grunwaldzki 11), sala 007 w godzinach 12.00-14:00.

 

W ostatnim czasie, głównie za sprawą (byle)jakości powietrza w Polsce, rozgorzała gorąca dyskusja dotycząca konieczności szczególnej dbałości o środowisko, a którym żyjemy.

W związku z tym zachęcamy do zaprezentowania innowacyjnych pomysłów, a także działań i projektów realizowanych przez Państwa, których celem jest m.in. troska o środowisko.

Tematy powiązane, godne poruszenia na spotkaniu to m.in.:

 • smart city
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej
 • dbałość o tereny zielone i zarządzanie nimi
 • dbałość o jakość powietrza, wody, gleby w mieście (walka ze smogiem, retencja wody deszczowej, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, ekologiczne rozwiązania komunikacyjne i architektoniczne) 
 • gospodarka odpadowa i recykling
 • budownictwo energooszczędne
 • zagospodarowanie nabrzeża rzecznego w mieście.

 

 

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu i zgłaszanie tematów krótkich wystąpień inspirowanych hasłem „Zielone miasto”.

Celem spotkań IATI Monday Business Meeting jest:

 • nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi, 
 • poznanie aktualnych konkursów i pomoc w wybraniu optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,
 • wskazanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI, 
 • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.

 

W ramach spotkania przewidziane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami, które zaowocują współpracą.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Czekamy na Państwa zgłoszenia dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl Tel.: +48 71 3204767


Login


AIP registration
   1. Fill in form online.
   2. Print it
   3. Deliver to AIP
Logo

Search


Facebook

Contact

Wroclaw University of Technology, Academic Entrepreneurship Incubator

Address

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl