Header-wide-en

News

News | Climate-KIC Accelerator

Tile-100

Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

 

 

 

Program przeznaczony jest dla:

 • początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 5 lat,
 • osób fizycznych,
 • studentów,
 • absolwentów,
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą) zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out) Granty: Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie).

 

Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

Poziom dofinansowania – 100% kosztów kwalifikowanych. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego a program ma charakter „NoEquity”.

 

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych.

 

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową.

 

Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na: zakup środków trwałych zakup wartości niematerialnych i prawnych szkolenia pracowników i kadry zarządzającej udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne) zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

 

Więcej informacji:http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/1301-climate-kic-acceleration-programme-2.html

 

 

Realizator programu grantowego Climate-KIC Accelerator:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

tomasz.pajak@darr.pl

damian.sowa@darr.pl


Login


AIP registration
   1. Fill in form online.
   2. Print it
   3. Deliver to AIP
Logo

Search


Facebook

Contact

Wroclaw University of Technology, Academic Entrepreneurship Incubator

Address

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl