Header-left
Header-right

AIP

AIP | Cel działania

Cele

Celem działania AIP jest:

- wszechstronna pomoc osobom ze środowiska akademickiego w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw

- inkubacja przez okres trzech lat nowo powstałych przedsiębiorstw

- promowanie i wspieranie przedsiębiorczości studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej,

- efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki Wrocławskiej oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki

- aktywizacja społeczności akademickiej Wrocławia do podejmowania działalności gospodarczej

- aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikro przedsiębiorstw i ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania

- wspieranie tworzenia przez pracowników Politechniki firm współpracujących z Uczelnią typu spin-off

- pozyskiwanie funduszy wspierających działalność AlP w zakresie przedsiębiorczości akademickiej

- inicjowanie i wspieranie innowacyjnych działań Uczelni

- promowanie Politechniki Wrocławskiej jako ośrodka wdrażania nowych technologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl