Header-left
Header-right

AIP

AIP

Unknown
AIP
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Wrocławskiej powołaną w 2006 r. Promujemy przedsiębiorczość akademicką poprzez uczestnictwo w wielu wydarzeniach, organizację warsztatów, szkoleń, seminariów i konferencji. Chcemy zapewnić optymalne warunki ...

Misja
Misją Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wspieranie aktywności gospodarczej środowiska akademickiego - studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uczelni Wyższych oraz przeciwdziałanie bezrobociu a także komercjalizacja dóbr materialnych ...

Cele
Celem działania AIP jest: - wszechstronna pomoc osobom ze środowiska akademickiego w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw - inkubacja przez okres trzech lat nowo powstałych przedsiębiorstw - promowanie i wspieranie przedsiębiorczości studentów, doktorantów, absolwentów i ...

Tile
Pracami Inkubatora kieruje Dyrektor, zaakceptowany przez Senat i mianowany przez Rektora. Organem doradczym, opiniującym, wspomagającym a także kontrolującym działania AIP jest Rada Nadzorująca oraz Rada Konsultacyjna powoływane przez Rektora.           Rada Nadzorująca: PRof ...

Regulamin

Plik do pobrania

 

 

 

 

 

 

 


Bibilotech 1
Nasze biuro mieści się w budynku D-21 Plac  Grunwaldzki 11 Serdecznie zapraszamy Pokój 105 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00                                                                                                                ...

Logowanie


Rejestracja do AIP
      1. Wypełnij formularz online.
      2. Wydrukuj go
      3. Dostarcz do AIP
Logo

Szukaj


Facebook

Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Adres

Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław

bud. D-21 pok. 105
tel. +48 71 320 43 82

email: inkubator@pwr.edu.pl